Obavijesti:

| | | | | NOVOGODIŠNJI KONCERT TAMBURAŠKOG ORKESTRA

| četvrtak 28. 12. u 19 sati

| | | | | PRONAĐENI PEJZAŽI

Izložba fotografija Željka Kranjčevića Wintera | 8. 12. u 19 sati

| | | | | KINO

24. 11. T.I.M. | 1. 12. Mjesto zločina |10. 12. Wonka

 

CENTAR | Djelatnosti

Centar je usmjeren na rad i povezivanje institucija, udruga, društava i zajednica čiji je cilj očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine. Plan i program rada Centra bit će realiziran kroz četiri djelatnosti: istraživanje, dokumentiranje, educiranje i umrežavanje, a sve djelatnosti bit će prilagođene potrebama lokalnih zajednica i uz uvažavanje svih pravnih instrumenata, s ciljem popularizacije i očuvanja kulturne baštine.

Istraživanje

U istraživačku djelatnost Centra spadaju prepoznavanje, analiziranje te aktivno i sustavno istraživanje nematerijalne kulturne baštine dinarske kulturne zone. Istraživanje se odvija kroz nekoliko faza koje uključuju definiranje istraživačkog područja, odabir pristupa, prikupljanje podataka, snimanje i obradu. Terenska i druga istraživanja utemeljena na suvremenim znanstvenim metodama čiji će rezultati biti dostupni javnosti činit će okosnicu rada Centra i osnovu za provođenje svih ostalih djelatnosti, a posebice djelatnosti zaštite nematerijalne kulturne baštine.

Dokumentiranje

Prikupljanje, pohranjivanje, dokumentiranje i katalogiziranje građe čine dokumentacijsku djelatnost Centra. Dokumentiranje je usmjereno na trajno pohranjivanje nove građe i katalogiziranje postojećih materijala o nematerijalnoj baštini dinarske kulturne zone. Sva prikupljena građa – u obliku pisanih, zvučnih, vizualnih, audiovizualnih i drugih oblika zapisa – bit će detaljno obrađivana i propisno čuvana. Konačni cilj dokumentacijske djelatnosti je stvaranje online repozitorija digitalnih zapisa trajno dostupnog svima, koji će omogućiti participiranje i kvalitetniju komunikaciju s lokalnim zajednicama i drugim ciljanim skupinama.

Educiranje

Prenošenje znanja i vještina, pružanje stručne pomoći u osnivanju i radu subjekata koji se bave  zaštitom nematerijalne kulturne baštine te organiziranje seminara, radionica, okruglih stolova i znanstvenih skupova spadaju u edukacijsku djelatnost Centra. Okretanje zajednici, multidisciplinarnosti i suradnji s drugim sektorima u procesu proizvodnje i distribucije znanje ciljevi su ove djelatnosti Centra.

Umrežavanje

Povezivanje ciljanih skupina – subjekata koji se bave zaštitom nematerijalne kulturne baštine, jedinica lokalne samouprave, državnih institucija, nevladinih organizacija i Centra dinarske kulturne zone Otočac – osnovna je aktivnost iz djelatnosti umrežavanja. Uspostavljanje kontakata te razmjena znanja i iskustava koji će biti realizirani kroz umrežavanje rezultirat će poboljšanjem kvalitete rada te produkcijom novih programa i proizvoda.

Grad Otočac Turistička zajednica Grada Otočca Glas Gacke Hrvatski radio Otočac Lika Club Ministarstvo kulture Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta Hrvatski sabor kulture Hrvatski audiovizualni centar Hrvatsko drustvo skladatelja & ZAMP Institut za etnologiju i folkloristiku Muzejski dokumentacijski centar Hrvatsko muzejsko društvo Noć muzeja Noć kazališta

Kontakt

Polja označena znakom * su obavezna.

Lokacija

Adresa

Trg Dražena Bobinca 2

53220 Otočac

Sadržaji objavljeni na službenoj stranici Gackog pučkog otvorenog učilišta ustupljeni su pod Creative Commons licencom Imenovanje - Dijeli pod istim uvjetima 3.0 Hrvatska te ih je moguće slobodno kopirati, prenositi i uređivati uz obavezno jasno istaknuto ime izvora sadržaja, a ako je to navedeno i njegova autora. Kopiran, prenesen i uređen sadržaj korisnik sam nema pravo zaštititi autorskim pravom ili distribuirati uz stjecanje materijalne koristi.