Obavijesti:

| | | | | FOLKLORNO DRUŠTVO “OTOČAC” PRIMA NOVE ČLANOVE

od 7. rujna do 7. listopada 2023.

| | | | | IZLOŽBA ILUSTRACIJA / NEUSTRAŠIVE ŽENE

otvorena do 10. listopada

| | | | | KINO

1. 9. Gran Turismo | 8. 9. Pravednik 3: Konačno poglavlje | 10. 9. Mia i ja | 15. 9. Blue Beetle | 22. 9. Plaćenici 4 | 29. 9. Slagalica strave X | 1. 10. Psići u ophodnji: Moćni

 

OGLAS ZA RADNO MJESTO ČISTAČ/ICA zatvoren

Gacko pučko otvoreno učilište Otočac
Trg Dražena Bobinca 2
Otočac

Klasa: 112-01/17-01/02
Ur. broj: 2125/02-09-01-17-1
Otočac, 19. rujna 2017.
Na temelju članka 35. Statuta Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac objavljuje se

OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Naziv radnog mjesta: čistač/ica.
Broj traženih radnika: 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Opis poslova: čišćenje prostora Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac
Osim uvjeta propisanih Zakonom o radu kandidat mora ispunjavati slijedeće uvjete: SSS
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola

Uz prijavu potrebno je priložiti (izvornik ili ovjerenu presliku):

  1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  2. domovnicu
  3. rodni list
  4. potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tj. do 28. rujna 2017. Prijave se dostavljaju na adresu: Gacko pučko otvoreno učilište Otočac, Trg Dražena Bobinca 2, Otočac, s oznakom Prijava na oglas za radno mjesto. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

→ Tekst oglasa

Grad Otočac Turistička zajednica Grada Otočca Glas Gacke Hrvatski radio Otočac Lika Club Ministarstvo kulture Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta Hrvatski sabor kulture Hrvatski audiovizualni centar Hrvatsko drustvo skladatelja & ZAMP Institut za etnologiju i folkloristiku Muzejski dokumentacijski centar Hrvatsko muzejsko društvo Noć muzeja Noć kazališta

Kontakt

Polja označena znakom * su obavezna.

Lokacija

Adresa

Trg Dražena Bobinca 2

53220 Otočac

Sadržaji objavljeni na službenoj stranici Gackog pučkog otvorenog učilišta ustupljeni su pod Creative Commons licencom Imenovanje - Dijeli pod istim uvjetima 3.0 Hrvatska te ih je moguće slobodno kopirati, prenositi i uređivati uz obavezno jasno istaknuto ime izvora sadržaja, a ako je to navedeno i njegova autora. Kopiran, prenesen i uređen sadržaj korisnik sam nema pravo zaštititi autorskim pravom ili distribuirati uz stjecanje materijalne koristi.