Obavijesti:

PREDSTAVA

Taximetar | Kazalište Exit | 27. 4. |

FILMOVI U TRAVNJU |

Comic Sans 5. 4. | Osvetnik 12. 4. | Slučaj iz zemlje duhova 19. 4. | Moj prijatelj Pete 26. 4. |

POVODOM FESTIVALA ZNANOSTI

predavanje “Arheološko otkriće lasinjske kulture na tlu starog grada Otočca” | 18. 4. |

OGLAS ZA RADNO MJESTO ČISTAČ/ICA – ZATVOREN

Gacko pučko otvoreno učilište Otočac
Trg Dražena Bobinca 2
Otočac

Klasa: 610-01/17-01/01
Ur. broj: 2125/02-09-01-17-1
Otočac, 9. lipnja 2017.
Na temelju članka 35. Statuta Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac, objavljuje se

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

Naziv radnog mjesta: čistač/ica.

Broj traženih radnika: 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja.

Opis poslova: čišćenje prostora Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac.

Osim uvjeta propisanih Zakonom o radu kandidat mora ispunjavati slijedeće uvjete: SSS.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu potrebno je priložiti (izvornik ili ovjerenu presliku):

  1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  2. domovnicu
  3. rodni list
  4. potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tj. do 16. lipnja 2017. Prijave se dostavljaju na adresu: Gacko pučko otvoreno učilište Otočac, Trg Dražena Bobinca 2, Otočac, s oznakom Prijava na oglas za radno mjesto. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Tekst oglasa
Prijava potrebe za radnikom

 

Grad Otočac Turistička zajednica Grada Otočca Glas Gacke Hrvatski radio Otočac Lika Club Ministarstvo kulture Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta Hrvatski sabor kulture Hrvatski audiovizualni centar Hrvatsko drustvo skladatelja & ZAMP Institut za etnologiju i folkloristiku Muzejski dokumentacijski centar Hrvatsko muzejsko društvo Noć muzeja Noć kazališta

Kontakt

Polja označena znakom * su obavezna.

Lokacija

Adresa

Trg Dražena Bobinca 2

53220 Otočac

Sadržaji objavljeni na službenoj stranici Gackog pučkog otvorenog učilišta ustupljeni su pod Creative Commons licencom Imenovanje - Dijeli pod istim uvjetima 3.0 Hrvatska te ih je moguće slobodno kopirati, prenositi i uređivati uz obavezno jasno istaknuto ime izvora sadržaja, a ako je to navedeno i njegova autora. Kopiran, prenesen i uređen sadržaj korisnik sam nema pravo zaštititi autorskim pravom ili distribuirati uz stjecanje materijalne koristi.