ARHEOLOŠKA RADIONICA

U Muzeju Gacke danas je završila trodnevna arheološka radionica na temu „Rimljani u Gackoj“ namijenjena učenicima šestih razreda i organizirana u suradnji s Osnovnom školom Zrinskih i Frankopana Otočac.
Na radionici je sudjelovalo sveukupno 65 učenika iz četiri šesta razreda – od toga tri razreda matične škole u Otočcu i jedan razred područne škole iz Ličkog Lešća. Učenici su na početku radionice imali priliku razgledati stalni postav Muzeja Gacke i poslušati kratko predavanje o boravku Rimljana u Gackoj. Nakon toga su pristupili rješavanju različitih tematskih zadataka kreiranih s ciljem osiguravanja kreativnog i edukativnog pristupa zavičajnoj povijesti. Učenici su pokazali veliku zainteresiranost i motiviranost!