Zgrada u kojoj se danas nalazi Gacko pučko otvoreno učilište izgrađena je na prijelazu 19. i 20. stoljeća kao zgrada općine – prvotno je bila sjedište Poglavarstva Upravne obćine Otočac, a katnica općine nadograđuje se 1902. godine. Zgrada je masivno građena jednokatnica, objekt profane arhitekture građen u duhu historicizma. Uz manje preinake vršene dogradnjom ili rušenjem pregradnih zidova ulično pročelje i raspored prostorija ostali su neizmijenjeni te je od vremena izgradnje do danas zadržan njezin reprezentativni izgled.

Prva veća adaptacija zgrade izvedena je povodom obilježavanja 45. obljetnice Prvog zasjedanja ZAVNOH-a 1988. godine kada se mijenjaju podovi, krovna i stropna konstrukcija, a stolarija popravlja uz zadržavanje autentičnosti boje i oblika. Povijesna autentičnost najdosljednije se tada poštovala u uređenju kinodvorane. Pozornica je prema sačuvanim dokumentima vraćena u stanje iz 1943. godine, kada je održano zasjedanje ZAVNOH-a. U njenom dnu, uz ostale izloške, tada je postavljen autentični radni stol iz tog vremena, a pozornica tog povijesnog događaja nekoć je bila dio stalnog muzejskog postava.

Gacko pučko otvoreno učilište Otočac

Pročelje ove zgrade krasi 9 identičnih ukrasa u obliku čovječjeg lica s izraženom bradom, brkovima i krunom. Nema zapisa o njihovoj simbolici, a ovakvi su arhitektonski ukrasi često korišteni u 18. i 19. stoljeću kao metafore čvrstine i postojanosti.