Gacko pučko otvoreno učilište Otočac - Erasmus+ programi

Erasmus+ je program Europske unije za potporu obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu u Europi. Njegov proračun za aktualno programsko razdoblje iznosi oko 26,2 milijarde eura. Socijalna uključivost, zelena i digitalna tranzicija te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu vrlo su važan aspekt programa za razdoblje 2021. – 2027.

Podupiru se prioriteti i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programa vještina za Europu. Program također podupire europski stup socijalnih prava, služi za provedbu strategije EU-a za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine te razvija europsku dimenziju u području sporta.

Erasmus+ nudi mogućnosti za mobilnost i suradnju u sljedećim područjima: visoko obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, odgoj i opće obrazovanje (uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje), obrazovanje odraslih, mladi i sport.