ADRESA | Trg Dražena Bobinca 2, 53220 Otočac, Ličko-senjska županija, Hrvatska

OIB | 89510026782

MATIČNI BROJ | 03116875

REDOVNO RADNO VRIJEME | ponedjeljak – petak | 07:00 – 15:00

Djelovanje i rad unutar Učilišta raspoređeni su u 3 djelokruga: zajednički poslovi, poslovi ustrojbene jedinice Muzej Gacke Otočac i poslovi ustrojbene jedinice Centar dinarske kulturne zone Otočac. Kao posebne ustrojbene jedinice za obavljanje djelatnosti Učilišta ustrojene su dvije podružnice – Muzej Gacke Otočac i Centar Dinarske kulturne zone Otočac. Podružnice nisu pravne osobe te njihovom djelatnošću i poslovanjem prava i obaveze stječe Učilište.

Sukladno Statutu, tijela Učilišta su Upravno vijeće, ravnatelj, Stručno vijeće, voditelji podružnica i ostala tijela ustanove. Učilištem upravlja Upravno vijeće. Ravnatelj Učilišta ima položaj i ovlaštenja poslovodnog tijela i stručnog voditelja.

U djelatnosti Učilišta spadaju: organiziranje kazališnih, glazbenih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih programa vlastite produkcije ili u suradnji s drugim ustanovama, muzejska, galerijska i izložbena djelatnost, organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva, prikazivanje filmova, organiziranje tečajeva učenja sviranja pojedinih glazbenih instrumenata, tečajevi i poduke, obrazovanje odraslih, istraživačko-razvojna djelatnost i nakladnička djelatnost.

Pri Učilištu djeluju i osnovna glazbena škola, folklorno društvo, tamburaški orkestar i amatersko kazalište.

Gacko pučko otvoreno učilište Otočac

Telefon | +385 (0)53 771 143

E-mail | gacko.pucko.otvoreno.uciliste@gmail.com