Prenošenje znanja i vještina, pružanje stručne pomoći u osnivanju i radu subjekata koji se bave  zaštitom nematerijalne kulturne baštine te organiziranje seminara, radionica, okruglih stolova i znanstvenih skupova spadaju u edukacijsku djelatnost Centra. Okretanje zajednici, multidisciplinarnosti i suradnji s drugim sektorima u procesu proizvodnje i distribucije znanje ciljevi su edukativnih aktivnosti.

Centar dinarske kulturne zone Otočac - Djelatnosti

Povezivanje ciljanih skupina – subjekata koji se bave zaštitom nematerijalne kulturne baštine, jedinica lokalne samouprave, državnih institucija, nevladinih organizacija i Centra dinarske kulturne zone Otočac – osnovna je aktivnost iz područja umrežavanja. Uspostavljanje kontakata te razmjena znanja i iskustava koji će biti realizirani kroz umrežavanje rezultirat će poboljšanjem kvalitete rada te produkcijom novih programa i proizvoda.