Centar dinarske kulturne zone Otočac osnovan je 2021. godine pri Gackomu pučkom otvorenom učilištu Otočac s ciljem očuvanja i promicanja kulturne baštine na području dinarske zone. Baština kojom se Centar bavi uključuje običaje, jezike, glazbu, ples, obrede, rituale, svetkovine, vještine, znanja i usmene tradicije, ali i sve vrste posebnih praksi vezanih uz materijalne aspekte kulture.

Kulturna baština u svoj svojoj raznolikosti i posebnosti – materijalna i nematerijalna –  zajedničko je bogatstvo čovječanstva, a njena zaštita jedan je od važnih čimbenika za prepoznavanje, definiranje i afirmaciju identiteta. Upravo su tradicija, usmena predaja, osjećaj pripadnosti, povezanost s ljudima i prirodom, raznolikost te prožimanje i neodvojivost materijalne i nematerijalne baštine osnovni elementi koji definiraju identitet zajednice. Istovremeno, prisutnost tih elemenata u zajednici svjedoči o dubokoj utkanosti tradicije u svakodnevicu i suvremene načine života.

Vizija je Centra dinarske kulturne zone postati središnje tijelo čije se djelovanje temelji na istraživanju i prezentiranju nematerijalne kulturne baštine te iniciranju i realiziranju projekata koji će pridonijeti promidžbi i popularizaciji nematerijalne baštine te poboljšanju turističke ponude. Misija Centra je biti kulturno, komunikacijsko i informacijsko središte dinarske zone koje vodi sustavnu brigu o sabiranju, zaštiti, očuvanju i prezentiranju nematerijalne baštine dinarskog područja, s naglaskom na prostor Ličko-senjske županije.

Ciljevi Centra su čuvanje, stvaranje i komuniciranje kulturnog nasljeđa u lokalnim zajednicama, čuvanje i širenje tradicionalnih vještina i znanja, pridonošenje održivom razvoju u skladu s društvenim i kulturnim potrebama, aktivno sudjelovanje na seminarima i edukacijama te razmjena znanja, povezivanja s ostalim sektorima te poticanje institucionalne, izvaninstitucionalne i međunarodne suradnje na području kulture te kulturnih i kreativnih industrija.

Osnovne informacije

ADRESA

Centar dinarske kulturne zone Otočac

pri Gackom pučkom otvorenom učilištu Otočac

Trg Dražena Bobinca 2, 53220 Otočac

Stručni suradnik: Marija Sarkotić

E-mail: gpou.centar@gmail.com

Referent za kulturnu djelatnost: Vera Dasović

E-mail: gacko.pucko.otvoreno.uciliste@gmail.com

Referent za glazbenu djelatnost: Darko Kranjčević

E-mail: gacko.pucko.otvoreno.uciliste@gmail.com

O Centru - Centar dinarske kulture zone Otočac - Gacko pučko otvoreno učilište Otočac