Gacko pučko otvoreno učilište Otočac - Radionica izrade gacke plavi - gacka plav

Od prvih naseljavanja ovog prostora stanovništvo gackog kraja bilo je usko vezano ne samo za zemlju, već i za vodu, a posebice za brojne aktivnosti u kojima je korišteno tradicionalno plovilo – gacka plav. Iako su posljednjih desetljeća naporima različitih baštinskih i drugih institucija pojedini elementi tradicijskog života djelomično ili u potpunosti sačuvani od zaborava, baštinski elementi vezani uz život uz vodu mnogo su rjeđe bili predmet zaštite i prezentacije. Upravo stoga, ali i zbog vezanosti nematerijalne baštine za njezine živuće (pre)nositelje pokazuje se potreba za oživljavanjem umijeća izrade gacke plavi te prezentacijom plovila kao integralnog dijela lokalne tradicije.

Gacko pučko otvoreno učilište Otočac - Radionica izrade gacke plavi - gacka plav