Gacko pučko otvoreno učilište Otočac - Monografije

Razglednice čine vrijednu zbirku povijesnih fotozapisa koji dokumentiraju prošlost Otočca i okolnih naselja od kraja 19. stoljeća do današnjih dana. One su autentične slikovne zabilježbe o arhitektonskom, urbanom i ruralnom krajoliku u posljednjih više od stotinu godina te, u tom smislu, mogu biti izvor podataka za prepoznavanje iščitavanje povijesti Otočca i Gacke, a sačinjavaju glavninu kulturno-povijesne zbirke Muzeja Gacke.

Zbirka razglednica kao slikovni dokument o Otočcu javnosti je predstavljena i kroz dva izdanja monografije «Otočac na starim razglednicama» iz 2008. i 2017. godine.

Otočac je prije Drugog svjetskog rata bio grad trgovaca i obrtnika, no već sredinom 20. stoljeća intenzivno se razvija industrija. Najstarije industrijsko postrojenje na području današnje Ličko-senjske županije bila je pivovara Dubravka koja u Otočcu počinje raditi 1903. godine. Centar otočke industrije 1950-ih godina nalazio se u donjem gradu, a Otočac je nosio titulu «lički Manchester».

Pivovara Dubravka, Industrija kože Otočac, tekstilna industrija Oteks, tvornica kemijskih i kozmetičkih proizvoda Cosmochemia, Industrija namještaja Otočac, tvornica kalcitnih proizvoda – popularno zvana Krečana – u Ličkom Lešću i još pokoja industrijska tema sadržaj su ove monografije tiskane 2021. godine.

Gacko pučko otvoreno učilište Otočac - Monografije
Gacko pučko otvoreno učilište Otočac - Monografije

U Muzeju Gacke je u periodu od 2021. do 2023. godine provedeno istraživanje sakralnih objekata administrativnog područja Grada Otočca. Grad se sastoji od 22 naselja na prostoru kojih se nalaze 24 sakralna objekata koji pripadaju Otočkom dekanatu i Parohiji Otočac. Istraživanje je vizualno nadopunio profesionalni fotograf Goran Vranić koji je tijekom godina fotografirao interijere i eksterijere crkvi, hramova i kapela.

Kao rezultat istraživanja nastala je monografija «Sakralna baština Grada Otočca» koja donosi pregled sveukupnog graditeljskog nasljeđa vjerskih zajednica s područja Grada Otočac, pisana iz rakursa povijesti umjetnosti, te istoimena izložba otvorena u Muzeju Gacke. Očuvanje sakralne baštine glavni je povod istraživanja, a glavna svrha, osim osiguravanja javne dostupnosti prikupljenih informacija, je doprinijeti odgovornom upravljanju sakralnom baštinom u godinama koje slijede.

Ovo monografsko izdanje, tiskano 2001. godine u suizdavaštvu Katedre Čakavskog sabora pokrajine Gacke, Gackoga pučkog otvorenog učilišta Otočac i Graftradea d.o.o. sadrži presjek tridesetogodišnjeg rada Odreda izviđača «Mijo Marković» Otočac. Period djelovanja ovog izviđačkog odreda u Otočcu odnosi se na razdoblje od 1958. do 1988. godine.

Autor monografije Milan Lukić, i sam izviđač, kronološki iznosi informacije o aktivnostima izviđačkog odreda, strukturi organizacije, odlikovanjima i priznanjima, ističući kako ovu knjigu ne treba smatrati završenom, ali da i kao takva bilježi bitan dio povijesti Otočca.

Gacko pučko otvoreno učilište Otočac - Monografije
Gacko pučko otvoreno učilište Otočac - Beletristika

«Crveni puding» zbirka je koja sadrži šest pripovijedaka koje tematiziraju neke od ključnih situacija u svijetu vrlo određenih povijesnih i mitskih orijentira. Tekstovi te podliježu odviše konvenciji pripovijetke, već spontanoj logici kazivanja. Zbirka je tiskana 2002. godine.

«Grad Otočac» naziv je publikacije zborničkog tipa koja je u razdoblju od 1994. do 2005. godine doživjela 8 izdanja, od kojih je na prvih pet Gacko pučko otvoreno učilište Otočac bilo suizdavač.

Ova publikacija sadržava građu – članke i osvrte različitih autora – o povijesti i baštini Otočca i Gacke te i danas služi kao vrijedan izvor informacija o povijesti ovog kraja.

Gacko pučko otvoreno učilište Otočac | Zbornička izdanja