Razglednice čine vrijednu zbirku povijesnih fotozapisa koji dokumentiraju prošlost Otočca i okolnih naselja od kraja 19. stoljeća do današnjih dana. One su autentične slikovne zabilježbe o arhitektonskom, urbanom i ruralnom krajoliku u posljednjih više od stotinu godina te, u tom smislu, mogu biti izvor podataka za prepoznavanje i čitanje povijesti Otočca i Gacke, a sačinjavaju glavninu kulturno-povijesne zbirke Muzeja Gacke.

Gacko pučko otvoreno učilište Otočac - Muzej Gacke Otočac - Istraživački projekti - Otočac na starim razglednicama
Gacko pučko otvoreno učilište Otočac - Muzej Gacke Otočac - Istraživački projekti - Industrijska baština Grada Otočca

Otočac je prije Drugog svjetskog rata bio grad trgovaca i obrtnika, no već sredinom 20. stoljeća intenzivno se razvija industrija. Najstarije industrijsko postrojenje na području današnje Ličko-senjske županije bila je pivovara Dubravka koja u Otočcu počinje raditi 1903. godine. Centar otočke industrije 1950-ih godina nalazio se u donjem gradu, a Otočac je nosio titulu «lički Manchester». Ovi podaci bili su povod istraživanju i pokretanju izložbenog ciklusa «Baština u nestajanju» u sklopu kojeg su od 2017. do 2020. prezentirani industrijski pogoni iz područja pivarske, tekstilne, kožarske, kemijske i drvne industrije Grada Otočca.

U Muzeju Gacke je u periodu od 2021. do 2023. godine provedeno istraživanje sakralnih objekata administrativnog područja Grada Otočca. Grad se sastoji od 22 naselja na prostoru kojih se nalaze 24 sakralna objekata koji pripadaju Otočkom dekanatu i Parohiji Otočac. Važan izvor informacija u istraživanju bili su crkveni zapisi i arhivi te svećenici nadležni za pojedine župe. Istraživanje je vizualno nadopunio profesionalni fotograf Goran Vranić koji je tijekom godina fotografirao interijere i eksterijere crkvi, hramova i kapela.

Gacko pučko otvoreno učilište Otočac - Muzej Gacke Otočac - Istraživački projekti - Sakralna baština Grada Otočca
Gacko pučko otvoreno učilište Otočac - Muzej Gacke Otočac - Istraživački projekti - Arheološka topografija Grada Otočca

U sklopu projekta, arheologinje Linda Bednjanec i Katarina Mužar provode rekognosciranje cjelokupnog administrativnog područja Grada Otočca u svrhu utvrđivanja stanja poznatih te ubiciranja novih lokaliteta. Zbog izrazito velikog područja projekt je zamišljen kao višegodišnji te će se i rekognosciranje provoditi u fazama kroz više godina. Dosadašnji terenski pregled potvrdio je iznimno bogatstvo lokaliteta iz svih povijesnih razdoblja. Ovim projektom započelo je detaljno ubiciranje i otkrivanje novih lokaliteta te kreiranje jedinstvene karte arheološke topografije Gacke.

Gacko pučko otvoreno učilište Otočac - Muzej Gacke Otočac - Istraživački projekti - Nematerijalna baština Gacke
Gacko pučko otvoreno učilište Otočac - Muzej Gacke Otočac - Istraživački projekti - Povijest otočkog sporta