Muzej Gacke kroz terenska istraživanja, donacije i otkupe prikuplja građu i dokumentaciju Otočca i Gacke, uključujući i prostor Brinja i Vrhovina, a u fundusu se danas nalazi 9 zbirki predmeta: arheološka, etnografska, kulturno-povijesna, likovna, memorijalna zbirka Stojana Aralice, numizmatička, povijesna, zbirka Častek i zbirka fotografije.

Gacko pučko otvoreno učilište Otočac - Muzej Gacke Otočac - O Muzeju - Novi stalni postav

Misija je Muzeja Gacke prikupljati, čuvati, istraživati i komunicirati svekoliku baštinu Otočca i Gacke. Prikupljati kroz kontinuirano prepoznavanje baštine koja svojom vrijednošću i važnošću predstavlja značajan segment prošlosti, sadašnjosti i budućnosti; čuvati u smislu osiguravanja adekvatnih uvjeta za predmete muzejskog fundusa, kako bi isti očuvali sve svoje izvorne karakteristike i bili zaštićeni od negativnih utjecaja iz okoline; istraživati kroz proširivanje i produbljivanje znanja o prepoznatim elementima baštine, ali i onima koji će to tek postati; komunicirati kroz interakciju s korisnicima Muzeja, kroz izložbe, predavanja, vodstva, publikacije, edukaciju, društvene mreže itd.

Ciljevi koje Muzej Gacke svojim aktivnostima nastoji ostvariti usmjereni su ka aktivnom sudjelovanju u muzejskoj, kulturnoj i društvenoj svakodnevici. Muzej ne brine samo o prošlosti, već sudjeluje i u oblikovanju sadašnjosti, a posebice skrbi o tome da sve baštinske vrijednosti očuva za budućnost i njihove buduće baštinike. I sadašnji korisnici Muzeja jedni su od njih.

ADRESA

Muzej Gacke Otočac

pri Gackom pučkom otvorenom učilištu Otočac

Trg Dražena Bobinca 2, 53220 Otočac

KONTAKT i DJELATNICI

Mob: +385 (0)98 9480 481 | Tel: +385 (0)53 771 143

E-mail: muzej.gacke@gmail.com

Voditeljica: Snježana Bogdanić

Kustosi: Snježana Bogdanić, Dubravko Grčević i Marija Uzelac