ARHEOLOŠKA RADIONICA

Muzej Gacke pri Gackom pučkom otvorenom učilištu Otočac organizira arheološku radionicu na temu „Život u prapovijesti“ za učenike petih razreda osnovne škole.
Sadržaj radionice uključuje japodsku materijalnu pokretnu građu koja svjedoči o prebogatom kulturnom naslijeđu Gacke.
Cilj radionice je upoznavanje učenika sa zavičajnom poviješću kraja u kojem žive.
Radionica će se održati u vremenskom periodu od 3.10. do 5.10. 2022. godine.