EDUKATIVNE MUZEJSKE RADIONICE

U Muzeju Gacke u tjednu između 15. i 19. 5. održat će se edukativne muzejske radionice za učenike Osnovne škole Zrinskih i Frankopana u Otočcu i korisnike dječjeg vrtića Ciciban u Otočcu. Radionice su dio 28. Edukativne muzejske akcije u organizaciji Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva, a organizirane su povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja pod geslom ZA(JEDNO): svi za muzej.
Sudionici će se kroz radionice upoznati sa stalnim postavom Muzeja Gacke te prirodnom, kulturnom i tradicijskom baštinom grada Otočca, s povijesti grada iz perioda Domovinskog rata i Općom deklaracijom o ljudskim pravima. Aktivno će se uključiti u zaštitu, očuvanje i prezentaciju kulturne i prirodne baštine tako što će nakon održanih edukativnih predavanja sami kreirati sadržaje – usmena izlaganja o ljudskim pravima te izložbu radova nadahnutih lokalnom baštinom.