ODRŽANI ISPITI ZA UČENIKE OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE

Polaznici osnovne glazbene škole uspješno su u Gackom pučkom otvorenom učilištu Otočac položili ispite 30. lipnja 2023. i time završili nastavnu godinu. Ispite je uspješno položilo 56 učenika – 30 za tamburu, 14 za glasovir i 12 za gitaru. Verifikacija stečenog znanja provedena je u suradnji s ispitivačima iz Osnovne škole iz Senja. Upisi u prvi razred glazbene škole za polaznike odjela gitara, glasovir i tambura za školsku godinu 2023./2024. vršit će se tijekom rujna.