OTVORENE PRIJAVE NA SEMINAR

Gacko pučko otvoreno učilište Otočac organizira seminar Dinarske pjesme i plesovi: glazbeno-plesna kultura dinarskog područja namijenjen voditeljima i članovima folklornih skupina, društava i udruga koji će trajati 3 dana – 03.,04. i 05. ožujka 2023. godine. Trodnevni seminar obuhvatit će odabranu folklornu građu dinarske zone. Svrha seminara je na primjerima plesne i glazbene baštine upoznati sadašnje i buduće voditelje folklornih skupina te pjevače i plesače s mogućnostima predstavljanja folklora na sceni kao i s mogućnostima rada s folklornim skupinama.
Voditelji seminara su dr.sc. Joško Ćaleta i prof. Vidoslav Bagur.
Prijave na seminar otvorene su do 17. veljače 2023. Predviđena je prijava najviše 5 polaznika po jednom društvu, skupini ili udruzi. Svaki prijavljeni polaznik prije početka seminara uplaćuje kotizaciju u iznosu od 20 EUR, a najkasnije do 17. veljače 2023.

Popunjene i ovjerene prijavnice s potvrdom o uplati kotizacije šalju se e-mailom na gacko.pucko.otvoreno.uciliste@gmail.com najkasnije do 17. veljače 2023.

Poziv te prijavnicu, program i upute za prijavu i uplatu kotizacije moguće je preuzeti ovdje:
→ Prijavnica, program, upute