SEMINAR / DINARSKE PJESME I PLESOVI

Gacko pučko otvoreno učilište Otočac peti put organizira seminar Dinarske pjesme i plesovi: glazbeno-plesna kultura dinarskog područja namijenjen voditeljima i članovima folklornih skupina, društava i udruga koji će tijekom 3 dana – 24. 9., 25. 9. i 26. 9. 2021. godine – biti održan u prostorijama Gackog pučkog otvorenog učilišta u Otočcu.Trodnevni seminar obuhvatit će odabranu folklornu građu dinarske zone. Svrha seminara je na primjerima plesne i glazbene baštine upoznati sadašnje i buduće voditelje folklornih skupina te pjevače i plesače s mogućnostima predstavljanja folklora na sceni kao i s mogućnostima rada s folklornim skupinama. Voditelji seminara su dr.scJoško Ćaleta i prof. Vidoslav Bagur.

Prijave na seminar otvorene su do 15. rujna 2021. Predviđena je prijava najviše 5 polaznika po jednom društvu, skupini ili udruzi. Svaki prijavljeni polaznik prije početka seminara uplaćuje kotizaciju u iznosu od 100 kuna, a najkasnije do 15. rujna 2021. Popunjene i ovjerene prijavnice s potvrdom o uplati kotizacije šalju se e-mailom na gacko.pucko.otvoreno.uciliste@gmail.com najkasnije do 15. rujna 2021.

Poziv i prijavnicu moguće je preuzeti ovdje.