Više od pola milijuna kuna za programe u kulturi

Gacko pučko otvoreno učilište Otočac realizirat će tijekom 2020. godine i programe kojima je financijsku potporu dodijelilo Ministarstvo kulture. Iznos od 557.200,00 kn, točnije 53% traženih sredstava, dodijeljen je Gackom pučkom otvorenom učilištu Otočac kroz „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu“ za 9 od ukupno 17 prijavljenih programa.

Prvi od spomenutih 9 programa – seminar „Dinarske pjesme i plesovi: glazbeno-plesna kultura dinarskog područja“ koji je okupio 140 polaznika iz svih krajeva Hrvatske – realiziran je u periodu od 28. 2. do 1. 3., a do kraja godine – u listopadu – bit će realiziran još jedan edukativni program posvećen nematerijalnoj kulturnoj baštini – „Radionica izrade tradicionalnih rukotvorina (coklji i suknenih čarapa)“.

Među odobrenim programima iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma našla se je i 21. Smotra folklora koju Ministarstvo kulture sufinancira iznosom od 50.000,00 kn, a ove će se godine održati 19. i 20. lipnja. Iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma bit će realizirana još 2 programa: izrada narodnih nošnji i nabava žičanih instrumenata.

Financijska potpora dodijeljena je i 14. likovnoj koloniji koja će se održati od 11. do 13. rujna te za realizaciju programa preventivne zaštite građe Muzeja Gacke. Iznos od 140.000,00 kn odobren je za provođenje osme sezone arheološkog istraživanja lokaliteta Otočac – stari grad, programa koji će obuhvatiti i konzervaciju 20 metara zidina nekadašnjeg grada na vodi. Najveći pojedinačni iznos – 300.000,00 kn – odobren je za opremanje otočke kinodvorane novim stolicama.

Više o odobrenim programima: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23797